Showing 1-8 of 8 results

การศึกษาที่สาธิตรังสิตคือการเรียนที่พาไปสู่สิ่งที่ฝัน

January 31, 2019
0

ความฝันคือสิ่งที่ทุกคนเกิดมาต้องมีอยู่แล้วขึ้นอยู่กับฝันของใครเป็นแบบไหนมากกว่า แต่ไหนแต่ไรมามักได้ยินคำสอนทำนองอยากไปให้ถึงฝัน ตนเองก็ต้องรู้จักไขว่คว้าเอาไว้ แต่การจะทำได้ดังตั้งใจเอาไว้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นทุกคนคงประสบความสำเร็จเหมือนกันหมด การศึกษาคือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มฝันอันยิ่งใหญ่ของทุกคนได้ ไม่แปลกที่พ่อแม่จะพยายามหาสิ่งดี ๆ ให้กับลูกตั้งแต่ โรงเรียนอนุบาล ไปจนจบระดับมหาวิทยาลัย คำถามที่เรามักได้ยินกันบ่อย ๆ คือ พาลูกเข้าเรียน โรงเรียนไหนดี จึงจะทำให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ โรงเรียนสาธิต จึงถือเป็นอีกเป้าหมายที่พ่อแม่จำนวนมากอยากให้ลูก ๆ ได้มีโอกาสเรียน สาธิตรังสิตเองจึงพร้อมเป็นสถานศึกษาที่พาเด็กทุกคนไปสู่สิ่งที่พวกเขาฝัน โรงเรียนสองภาษาที่มีประสิทธิภาพ – ด้วยรูปแบบการเรียนแบบศตวรรษใหม่โดยให้เด็กทุกคนคือศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็ก ๆ คนไหนที่ต้องการเรียนรู้เรื่องภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษเป็นหลัก สาธิตรังสิตจัดเป็น Satit school …

สาธิตรังสิตปลูกฝังทักษะที่จะนำไปใช้ได้จริงในอนาคต

January 28, 2019
0

ลำพังการเรียนรู้แต่เพียงทฤษฎีอาจทำให้คน ๆ หนึ่งเก่งได้แต่ไม่สามารถทำให้ทุก ๆ คนนำเอาความรู้ที่มีนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ นั่นเพราะไม่เคยได้รับการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ เลย เมื่อเป็นเช่นนี้การจะหา โรงเรียนดี ให้กับลูกหลานจึงต้องรู้ว่าควรเลือก โรงเรียนไหนดี ที่มีทั้งการให้ความรู้ ประสบการณ์ พร้อมปลูกฝังทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อติดตัวพวกเขาไปจนเติบโตและใช้ได้จริงในอนาคต สาธิตรังสิตถือเป็นอีก 1 satit school ที่พร้อมสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ทุกคนได้จดจำและนำไปใช้ได้จริง การเรียนที่สาธิตรังสิตนักเรียนทุกคนจะไม่ได้พบเพียงแค่เรื่องราวของวิชาการจากตำราหรือในหนังสือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะได้ประสบการณ์ตรงจากบรรดาครูอาจารย์ที่มาสอนพร้อมบอกเล่าเรื่องราวและให้ปฏิบัติกิจกรรมตามความเหมาะสมเพื่อปลูกฝังพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กทุกคนตั้งแต่วัยเยาว์ หากมองภายนอกคนทั่วไปอาจคิดว่าสาธิตรังสิตคือ โรงเรียนสาธิต ที่เน้นในเรื่องภาษาที่สองอย่างเดียว ทว่าจริง …

เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์จริงเข้าด้วยกัน ที่สาธิตรังสิต

January 17, 2019
0

ถ้าจะบอกว่าการเรียนสำหรับศตวรรษใหม่มันคือการเรียนที่มีความแตกต่างไปจากเดิมคงไม่ใช่เรื่องผิดมากนัก คิดภาพตามง่าย ๆ สมัยก่อนเวลาที่รุ่นผู้ใหญ่อย่างเราเรียนหนังสือจะมีการเน้นบทเรียนในหนังสือเป็นหลัก เน้นเรื่องทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติเพราะด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ยังไม่มาก หนังสือจึงเป็นเหมือนตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เราสามารถพบเจอความรู้ได้ตลอด ทว่าพอมาในยุคนี้การเรียนที่จะช่วยให้เด็กนำไปใช้งานได้ในระยะยาวมันไม่ได้เกิดจากการท่องจำเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป แต่พวกเขาจำเป็นต้องสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เข้ากันได้ด้วย โรงเรียนสาธิตรังสิตซึ่งเป็น โรงเรียนสาธิต ที่เน้นในเรื่องภาษาเป็นหลักเราจึงเลือกใช้หลักการเรียนแบบศตวรรษใหม่ทีเน้นการเรียนการสอนด้วยการสร้างความรู้ใหม่ ๆ จากตัวของนักเรียนเองเป็นหลักมีการเชื่อมโยงจากประสบการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่สิ่งที่อยากบอกเพิ่มเติมคือถึงแม้จะเป็น โรงเรียนทวิภาษา แต่ไม่ได้หมายความว่าจะลืมรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพราะโรงเรียนสาธิตรังสิตก็ยังคงมีการเรียนภาษาไทยควบคู่กันไปด้วยนั่นเอง เนื่องจากภาษาไทยยังไงก็ต้องเป็นความรู้พื้นฐานที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเราอยู่แล้ว เราจึงต้องการให้เด็ก ๆ ทุกคนได้รับรู้เรื่องเหล่านี้ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลด้วย ทางโรงเรียนเน้นในเรื่องการฝึกฝนทักษะให้เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ เป็นประจำ มีการใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจในองค์ความรู้มากที่สุด เมื่อเด็ก ๆ …

สาธิตรังสิต เรียนตามแนวทางสมัยใหม่ ไม่ต้องบังคับให้เรียนเป็นวิชา

January 11, 2019
0

     ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่เรื่องแปลกหากเราจะบอกว่าโรงเรียนยุคใหม่เองก็จำเป็นต้องพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยเหมือนกัน อย่างคนทั่วไปมักเข้าใจว่าการเรียนแบบดั้งเดิมการบังคับเด็ก ๆ ให้เรียนหนังสือตามแบบแผนทุกอย่างคือเรื่องดีเพราะจะทำให้พวกเขารู้สึกสนใจในการเรียนมากขึ้น      ทว่าเด็กยุคนี้ต่างกับเด็กสมัยก่อนแล้วพวกเขาสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากเทคโนโลยีรอบตัว การจะเป็น Best school สำหรับเด็ก ๆ จะต้องมีวิธีใหม่ ๆ ในการสอนให้พวกเขารู้สึกเปิดรับมากขึ้น ดังเช่นที่โรงเรียนสาธิตรังสิตใช้หลักสูตรการสอนสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมด้วยการเรียนแบบไม่บังคับให้เรียนเป็นวิชา      หลายท่านอาจตั้งคำถามว่าแล้วบรรดา โรงเรียนสาธิต หรือ โรงเรียนทวิภาษา แห่งอื่นเขาทำกันแบบไหน รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละแห่งย่อมต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาแห่งนั้น ทว่าสำหรับโรงเรียนสาธิตรังสิตเรามักให้เด็กคือจุดศูนย์กลางทางการเรียนรู้เสมอ ส่วนครูอาจารย์คือคนที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้ความรู้กับพวกเขา การเรียนแบบไม่ต้องบังคับเรียนเป็นรายวิชาที่ทางโรงเรียนต้องการจะสื่อถึงคือเด็กแต่ละคนมีความสามารถต่างกันออกไป เราจึงไม่จำเป็นต้องเน้นว่าเด็กทุกคนต้องเก่งหรือเรียนในวิชานี้แบบเดียวกันทั้งหมดแต่เราจะเน้นให้เด็ก …

สาธิตรังสิตเปิดกว้างในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

January 10, 2019
0

การเลือก โรงเรียนดี ในความหมายของผู้ปกครองแต่ละคนคงต่างกันออกไป ทว่าหากใครที่กำลังคิดว่าต้องการปูพื้นฐานให้กับลูกหลายของตนเองตั้งแต่วัยเยาว์การเลือก โรงเรียนสองภาษา , Bilingual school เหล่านี้คืออีกทางเลือกที่จะทำให้เด็ก ๆ ทุกคนมีพื้นฐานการเรียนที่แน่นในเรื่องภาษาที่สอง และหนึ่งใน โรงเรียนสาธิต ที่อยากยกให้เป็น School in Bangkok ที่โดดเด่นในเรื่องของการเรียนสองภาษามาก ๆ นั่นคือ สาธิตรังสิต เพราะไม่ใช่แค่ถ้าเรียนจบแล้วต้องได้เข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่การเรียนที่นี่คือการเปิดกว้างเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามศตวรรษใหม่ที่เน้นเรื่องของผู้เรียนคือจุดศูนย์กลางสำคัญ ส่วนครูอาจารย์คือผู้ที่มีบทบาทในการมอบความรู้ ความเข้าใจพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ ดังนั้นพวกเขาจึงมีแนวคิดแบบช่วยเหลือตนเองในการเรียนให้ได้มากที่สุด เมื่อแนวคิดแบบนี้เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนเพียงอย่างเดียวแต่มันยังรวมถึงการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวพวกเขาด้วย เมื่อเติบโตขึ้นไปการกล้าตัดสินใจทำในเรื่องต่าง …

ภาษาที่สอง (อังกฤษ) ปลูกฝังได้ตั้งแต่วัยเยาว์

January 4, 2019
0

ในยุคนี้ต้องยอมรับว่าโลกของเราพัฒนาไปไกลมาก ดังนั้นเรื่องของภาษาที่สองโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กรุ่นใหม่ทุกคนจำเป็นต้องสื่อสารให้ได้ ไม่ใช่แค่พอพูดได้เหมือนคนรุ่นเก่าอีกต่อไป การเริ่มต้นปลูกฝังให้พวกเขาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเยาว์จึงเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วไม่แพ้ภาษาไทย เป็นเรื่องดี ๆ ที่พ่อแม่ทุกคนต้องใส่ใจให้มากอย่ามองว่าตนเองเคยเรียนมาแบบไหนลูกก็ต้องเรียนแบบนั้นเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริง ๆ สังเกตได้ว่ายุคนี้จะมีโรงเรียนที่เน้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษกันตั้งแต่ยังเล็กไม่ว่าจะเป็น Bilingual school, โรงเรียนทวิภาษา หรือ โรงเรียนสองภาษา ที่มีการเปิดหลักสูตรดี ๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้ได้ทำความเข้าใจกันตั้งแต่ยังเล็ก การเริ่มต้นปลูกฝังภาษาที่สองให้พวกเขายังไงมันย่อมง่ายกว่าการให้เขาได้เรียนรู้เองยามเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้ว อย่าลืมว่าสมองของคนเราเติบโตได้ดีที่สุดคือช่วงวัยเด็ก ดังนั้นหากเขาได้รับความรู้ทางภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงความสามารถที่เขาจะต่อยอดไปข้างหน้าได้ก็มีอีกเยอะเลยทีเดียว การเริ่มต้นปลูกฝังด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กนอกจากการส่งไปเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่ถือเป็น …

โรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมดีทำให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน

December 21, 2018
0

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ หลายคนรักในการอยากไปโรงเรียนคือสภาพแวดล้อมที่ดีในทุก ๆ ด้าน ไล่ไปตั้งแต่เพื่อนร่วมชั้น, ครู, ห้องเรียน และพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ต่อให้บอกว่าโรงเรียนนี้เป็น Good school มากขนาดไหน จะเป็นโรงเรียน โรงเรียนสาธิต, โรงเรียนทวิภาษา หรืออะไรก็ตามทว่าหากสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่ดีมันคงยากที่เด็ก ๆ จะได้รับความรู้แบบครบถ้วนรวมถึงพวกเขาจะไม่มีความสุขในการเรียนด้วย คำถามที่หลายคนสงสัยมากคือแล้วโรงเรียนแบบไหนจึงถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมดี เหมาะกับการทำให้เด็ก ๆ ทุกคนอยากมาโรงเรียน จะขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้เพื่อมองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น เริ่มต้นจากพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อเด็ก ๆ …

โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนดี สาธิตรังสิต

แนวทางการศึกษาสำหรับทศวรรษหน้า

December 12, 2018
0

การเรียนสำหรับเด็กสมัยใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนเก่ง สอบได้คะแนนดี ได้เกรดดี แล้วจบออกไปมีงานที่มั่นคงทำเพียงอย่างเดียว เพราะนั่นถือเป็นการเรียนในรูปแบบเก่า ๆ ที่สุดท้ายเด็กก็จะไม่ได้พัฒนาไปในแบบที่ควรเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ ในเมื่อยุคนี้โลกของเรามันเปลี่ยนแปลงไปการเลือก โรงเรียนดี ให้กับลูกตั้งแต่ โรงเรียนอนุบาล ไปจนถึงการศึกษาขั้นสูงสุดที่เขาจะรับได้เป็นเรื่องที่เหมาะสม อีกทั้งหากเขาได้มีโอกาสพบกับการศึกษาสำหรับทศวรรษหน้าด้วยแล้วมันยิ่งทำให้เขาได้เจออะไรดี ๆ อีกมาก สำหรับแนวทางการศึกษาสำหรับทศวรรษหน้าหรือศตวรรษที่ 21 เด็ก ๆ ทุกคนจะได้รับการปลูกฝังที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เริ่มต้นง่าย ๆ จากการเรียนการสอนที่ได้สร้างความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเองผสมผสานกับการเชื่อมโยงในประสบการณ์จริง ทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้จะมีความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่ไปแบบเท่าเทียมกัน ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้เด็ก …