Showing 1-6 of 6 results

เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์จริงเข้าด้วยกัน ที่สาธิตรังสิต

January 17, 2019
0

ถ้าจะบอกว่าการเรียนสำหรับศตวรรษใหม่มันคือการเรียนที่มีความแตกต่างไปจากเดิมคงไม่ใช่เรื่องผิดมากนัก คิดภาพตามง่าย ๆ สมัยก่อนเวลาที่รุ่นผู้ใหญ่อย่างเราเรียนหนังสือจะมีการเน้นบทเรียนในหนังสือเป็นหลัก เน้นเรื่องทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติเพราะด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ยังไม่มาก หนังสือจึงเป็นเหมือนตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เราสามารถพบเจอความรู้ได้ตลอด ทว่าพอมาในยุคนี้การเรียนที่จะช่วยให้เด็กนำไปใช้งานได้ในระยะยาวมันไม่ได้เกิดจากการท่องจำเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป แต่พวกเขาจำเป็นต้องสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เข้ากันได้ด้วย โรงเรียนสาธิตรังสิตซึ่งเป็น โรงเรียนสาธิต ที่เน้นในเรื่องภาษาเป็นหลักเราจึงเลือกใช้หลักการเรียนแบบศตวรรษใหม่ทีเน้นการเรียนการสอนด้วยการสร้างความรู้ใหม่ ๆ จากตัวของนักเรียนเองเป็นหลักมีการเชื่อมโยงจากประสบการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่สิ่งที่อยากบอกเพิ่มเติมคือถึงแม้จะเป็น โรงเรียนทวิภาษา แต่ไม่ได้หมายความว่าจะลืมรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพราะโรงเรียนสาธิตรังสิตก็ยังคงมีการเรียนภาษาไทยควบคู่กันไปด้วยนั่นเอง เนื่องจากภาษาไทยยังไงก็ต้องเป็นความรู้พื้นฐานที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเราอยู่แล้ว เราจึงต้องการให้เด็ก ๆ ทุกคนได้รับรู้เรื่องเหล่านี้ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลด้วย ทางโรงเรียนเน้นในเรื่องการฝึกฝนทักษะให้เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ เป็นประจำ มีการใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจในองค์ความรู้มากที่สุด เมื่อเด็ก ๆ …

สาธิตรังสิต เรียนตามแนวทางสมัยใหม่ ไม่ต้องบังคับให้เรียนเป็นวิชา

January 11, 2019
0

     ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่เรื่องแปลกหากเราจะบอกว่าโรงเรียนยุคใหม่เองก็จำเป็นต้องพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยเหมือนกัน อย่างคนทั่วไปมักเข้าใจว่าการเรียนแบบดั้งเดิมการบังคับเด็ก ๆ ให้เรียนหนังสือตามแบบแผนทุกอย่างคือเรื่องดีเพราะจะทำให้พวกเขารู้สึกสนใจในการเรียนมากขึ้น      ทว่าเด็กยุคนี้ต่างกับเด็กสมัยก่อนแล้วพวกเขาสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากเทคโนโลยีรอบตัว การจะเป็น Best school สำหรับเด็ก ๆ จะต้องมีวิธีใหม่ ๆ ในการสอนให้พวกเขารู้สึกเปิดรับมากขึ้น ดังเช่นที่โรงเรียนสาธิตรังสิตใช้หลักสูตรการสอนสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมด้วยการเรียนแบบไม่บังคับให้เรียนเป็นวิชา      หลายท่านอาจตั้งคำถามว่าแล้วบรรดา โรงเรียนสาธิต หรือ โรงเรียนทวิภาษา แห่งอื่นเขาทำกันแบบไหน รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละแห่งย่อมต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาแห่งนั้น ทว่าสำหรับโรงเรียนสาธิตรังสิตเรามักให้เด็กคือจุดศูนย์กลางทางการเรียนรู้เสมอ ส่วนครูอาจารย์คือคนที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้ความรู้กับพวกเขา การเรียนแบบไม่ต้องบังคับเรียนเป็นรายวิชาที่ทางโรงเรียนต้องการจะสื่อถึงคือเด็กแต่ละคนมีความสามารถต่างกันออกไป เราจึงไม่จำเป็นต้องเน้นว่าเด็กทุกคนต้องเก่งหรือเรียนในวิชานี้แบบเดียวกันทั้งหมดแต่เราจะเน้นให้เด็ก …

สาธิตรังสิตเปิดกว้างในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

January 10, 2019
0

การเลือก โรงเรียนดี ในความหมายของผู้ปกครองแต่ละคนคงต่างกันออกไป ทว่าหากใครที่กำลังคิดว่าต้องการปูพื้นฐานให้กับลูกหลายของตนเองตั้งแต่วัยเยาว์การเลือก โรงเรียนสองภาษา , Bilingual school เหล่านี้คืออีกทางเลือกที่จะทำให้เด็ก ๆ ทุกคนมีพื้นฐานการเรียนที่แน่นในเรื่องภาษาที่สอง และหนึ่งใน โรงเรียนสาธิต ที่อยากยกให้เป็น School in Bangkok ที่โดดเด่นในเรื่องของการเรียนสองภาษามาก ๆ นั่นคือ สาธิตรังสิต เพราะไม่ใช่แค่ถ้าเรียนจบแล้วต้องได้เข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่การเรียนที่นี่คือการเปิดกว้างเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามศตวรรษใหม่ที่เน้นเรื่องของผู้เรียนคือจุดศูนย์กลางสำคัญ ส่วนครูอาจารย์คือผู้ที่มีบทบาทในการมอบความรู้ ความเข้าใจพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ ดังนั้นพวกเขาจึงมีแนวคิดแบบช่วยเหลือตนเองในการเรียนให้ได้มากที่สุด เมื่อแนวคิดแบบนี้เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนเพียงอย่างเดียวแต่มันยังรวมถึงการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวพวกเขาด้วย เมื่อเติบโตขึ้นไปการกล้าตัดสินใจทำในเรื่องต่าง …

ภาษาที่สอง (อังกฤษ) ปลูกฝังได้ตั้งแต่วัยเยาว์

January 4, 2019
0

ในยุคนี้ต้องยอมรับว่าโลกของเราพัฒนาไปไกลมาก ดังนั้นเรื่องของภาษาที่สองโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กรุ่นใหม่ทุกคนจำเป็นต้องสื่อสารให้ได้ ไม่ใช่แค่พอพูดได้เหมือนคนรุ่นเก่าอีกต่อไป การเริ่มต้นปลูกฝังให้พวกเขาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเยาว์จึงเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วไม่แพ้ภาษาไทย เป็นเรื่องดี ๆ ที่พ่อแม่ทุกคนต้องใส่ใจให้มากอย่ามองว่าตนเองเคยเรียนมาแบบไหนลูกก็ต้องเรียนแบบนั้นเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริง ๆ สังเกตได้ว่ายุคนี้จะมีโรงเรียนที่เน้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษกันตั้งแต่ยังเล็กไม่ว่าจะเป็น Bilingual school, โรงเรียนทวิภาษา หรือ โรงเรียนสองภาษา ที่มีการเปิดหลักสูตรดี ๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้ได้ทำความเข้าใจกันตั้งแต่ยังเล็ก การเริ่มต้นปลูกฝังภาษาที่สองให้พวกเขายังไงมันย่อมง่ายกว่าการให้เขาได้เรียนรู้เองยามเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้ว อย่าลืมว่าสมองของคนเราเติบโตได้ดีที่สุดคือช่วงวัยเด็ก ดังนั้นหากเขาได้รับความรู้ทางภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงความสามารถที่เขาจะต่อยอดไปข้างหน้าได้ก็มีอีกเยอะเลยทีเดียว การเริ่มต้นปลูกฝังด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กนอกจากการส่งไปเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่ถือเป็น …

โรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมดีทำให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน

December 21, 2018
0

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ หลายคนรักในการอยากไปโรงเรียนคือสภาพแวดล้อมที่ดีในทุก ๆ ด้าน ไล่ไปตั้งแต่เพื่อนร่วมชั้น, ครู, ห้องเรียน และพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ต่อให้บอกว่าโรงเรียนนี้เป็น Good school มากขนาดไหน จะเป็นโรงเรียน โรงเรียนสาธิต, โรงเรียนทวิภาษา หรืออะไรก็ตามทว่าหากสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่ดีมันคงยากที่เด็ก ๆ จะได้รับความรู้แบบครบถ้วนรวมถึงพวกเขาจะไม่มีความสุขในการเรียนด้วย คำถามที่หลายคนสงสัยมากคือแล้วโรงเรียนแบบไหนจึงถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมดี เหมาะกับการทำให้เด็ก ๆ ทุกคนอยากมาโรงเรียน จะขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้เพื่อมองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น เริ่มต้นจากพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อเด็ก ๆ …

โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนดี สาธิตรังสิต

แนวทางการศึกษาสำหรับทศวรรษหน้า

December 12, 2018
0

การเรียนสำหรับเด็กสมัยใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนเก่ง สอบได้คะแนนดี ได้เกรดดี แล้วจบออกไปมีงานที่มั่นคงทำเพียงอย่างเดียว เพราะนั่นถือเป็นการเรียนในรูปแบบเก่า ๆ ที่สุดท้ายเด็กก็จะไม่ได้พัฒนาไปในแบบที่ควรเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ ในเมื่อยุคนี้โลกของเรามันเปลี่ยนแปลงไปการเลือก โรงเรียนดี ให้กับลูกตั้งแต่ โรงเรียนอนุบาล ไปจนถึงการศึกษาขั้นสูงสุดที่เขาจะรับได้เป็นเรื่องที่เหมาะสม อีกทั้งหากเขาได้มีโอกาสพบกับการศึกษาสำหรับทศวรรษหน้าด้วยแล้วมันยิ่งทำให้เขาได้เจออะไรดี ๆ อีกมาก สำหรับแนวทางการศึกษาสำหรับทศวรรษหน้าหรือศตวรรษที่ 21 เด็ก ๆ ทุกคนจะได้รับการปลูกฝังที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เริ่มต้นง่าย ๆ จากการเรียนการสอนที่ได้สร้างความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเองผสมผสานกับการเชื่อมโยงในประสบการณ์จริง ทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้จะมีความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่ไปแบบเท่าเทียมกัน ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้เด็ก …